Információ

Prezentiĝas la Revuo- kaj BiblioTeko TEKO

Kara libro- kaj revuoamika esperantisto!

 


K

ore, eĉ purakore niprezentas nian eldonaĵon (unue al la partoprenantoj de la 100-a UK).

Dum la 128 jara esperantahistorio aperis multcent da revuoj kaj multmil da esperanto-libroj. La segedaTEKO (Revuo- kaj BiblioTeko) fondiĝis en 2014, la fondinto estas la SegedaEsperanto-Rondo kaj la Societo Julio Baghy. Verŝajne, ke ni estas unu el laplej junaj esperanto-bibiliotekoj, sed kalkulante la inventaritajn ekzemplerojnde la revuoj ni alvenis inter la la plej grandajn bibliotekojn.
Multe da bibliotekoj helpis nin, ke dum mallonga tempo ni akiru pri la totalajekzempleroj, numeroj la 25.000-an. Ni dankas al:

-Interkultura Centro Herzberg (Germanio),

-Dokumenta Esperanto-Centro (Bjelovar, Kroatio),

-Osterreichisches Nationalbibliotek (Vieno, Aŭstrio),

-Fajszi-Kolektaĵo de la Landa Fremdlingva Biblioteko (Budapešto)

-Esperanto-Kolektaĵo de la Biblioteko Somogyi (Szeged, Hungario).
Nun nia TEKO havas5.000 librojn, 20.000 inventaritajn revuojn, el la revuoj estas 10.000 plusa(dupluma) ekzemplero. La plej malnova revuo kaj libro estas el la jaro 1898.Dekdu entuziasmaj junaj volontuloj, kunlaborantoj kaj unu bibliotekisto helpasnin en la inventa-rado kaj la dokumentado.

Ni estas fieraj, kaj ni ŝatus montri larĝskale, kela ĝisnune aperintaj esperanto-revuoj estas multspecaj, fakaj, nivelaj kajmultkoloraj. Je la unua ŝtupo povas esti la plej konvena, se ni montras ladiversajn frontpaĝojn de la unua 200 revuoj de la biblioteko TEKO. Dum laredaktado de la jena eldonaĵo ni ricevis 100 novajn revuojn, tiel ni planasdaŭrigante nian laboron, la frontpaĝan eldonadon de la sekva 200 revuoj.

Ni deziras bonan legadon, rigardadon, studadonpurakore:

TEKO de SERSegeda Esperanto-Rondo


La celo de la Segeda Esperanto-Rondo:
okupi, estigi esperanto-postenon por la membroj,
edukado, kultura kaj lingvoklerigada agado,
popularigo, informado,
utiligado, praktaika uzo kaj faka aplikado de Esperanto


Adreso de la Esperanto-Centro kaj la BiblioTeko TEKO:
6722. Szeged,Gutenberg u. 28. fsz. 1.

Fondiĝo de la SegedaEsperanto-Rondo: 20.09.2007
Retadreso: szegedi.eszperanto.kor@gmail.com

Fondiĝo de la BiblioTeko TEKO: 25.07.2014
Retadreso: szegedi.eszperanto.kor@gmail.com

Hejmpaĝo: teko.ejo.hu

Facebook: https://www.facebook.com/RevuoTEKO